Terug

Waarom geeft de applicatie andere GUISE-waarden voor producten met periodieke inleg dan tabel 2a, bijlage 4 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft?

De applicatie gebruikt een benadering om de GUISE voor producten met een periodiek inleg te bepalen. Deze zijn doorgaans lager dan de waarden in tabel 2a in bijlage 4 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft die op basis van simulatie bepaald zijn. De formule voor de benadering kunt u vinden onder ‘Hoe moet ik de GUISE van een product met periodieke inleg berekenen?’.Naar alle veelgestelde vragen