Terug

Welk rendement moet ik voor het berekenen van de inleg van een schuldproduct gebruiken?

Een financiële dienstverlener moet volgens artikel 3:5, lid 5, sub c, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft een inleg gebaseerd op de historische rendementen en/of voorgeschreven rekenrendementen uit bijlage 5, tabel 0, en een aflossingsdoel dat gelijk is aan het krediet hanteren.Naar alle veelgestelde vragen