Terug

Kan ik de parameter als bedoeld in artikel 3:5, lid 5, sub e, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft gebruiken voor de aannames in de inleiding van de financiële bijsluiter?

Nee. De parameter van artikel 3:5, lid 5, sub e, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft heeft betrekking op de berekening van het financiële risico, de kosten en opbrengsten en niet op het bepalen van de beleggingsklasse voor het opstellen van de financiële bijsluiter van een spaarbeleggingshypotheek of hybride hypotheek en het kiezen van de aannames die een financiëledienstverlener moet vermelden in de inleiding van de financiële bijsluiter. In tabel 1 en 2 van Bijlage 5 NRgfo wordt aangegeven welke keuze een financiële dienstverlener moet maken naar gelang de beleggingsklasse zoals voorgeschreven in artikel 3:3, lid 1 en 4, NRgfo.

De Autoriteit Financiële Markten gaat er echter mee akkoord dat de financiële dienstverleners in afwijking van het bepaalde in de NRgfo de zinsdelen ‘, met 50% sparen en 50% beleggen’ en ‘en met 50% sparen en 50% beleggen’ opnemen in de financiële bijsluiter van hybride hypotheekproducten.Naar alle veelgestelde vragen