Terug

Wat moet ik kiezen als er sprake is van overige variabelen die van invloed zijn op de hoogte van de premie?

Volgens artikel 3:5, lid 2, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) moet er in geval van overige variabelen die van invloed zijn op de hoogte van de premie de meest representatieve keuze uit variabelen dan wel die variabelen die leiden tot de hoogst mogelijke premie gemaakt worden. Met ‘representatieve keuze uit variabelen’ worden variabelen bedoeld die van toepassing zijn op meer of gelijk aan 75% van het (potentiële) klantenbestand (Toelichting NRgfo). Zijn er meerdere opties mogelijk, dan geldt de meest gekozen variant.Naar alle veelgestelde vragen