Terug

Is er een verschil tussen het gehanteerde bedrag voor jaarpremies en het percentage dat gebruikt wordt voor maandpremies?

In de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is gekozen voor het handhaven van de jaarpremie. Bij maandbetalingen voor een product moet dit voor het opstellen van de financiële bijsluiter worden omgezet in jaarbetalingen. De ‘maatmens’-financiële bijsluiter moet een goede afspiegeling zijn van het product. Dit geldt ook voor de berekeningen in de financiële bijsluiter.Naar alle veelgestelde vragen