Terug

Op grond van artikel 3:5, lid 1, sub b, onder 3º, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft moet bij een recht van deelneming een looptijd van 1 jaar worden gehanteerd bij de berekening van de parameter. Klopt het dat de minimale kwalificatie van een beleggingsfonds (zonder garantie) ‘vrij groot’ is, terwijl het kenmerk van het liquiditeitenfonds juist ‘defensief’ is?

Ja. De voorgeschreven rekenmodules en de tekst van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft kan leiden tot een risico-indicator ‘vrij groot’ in geval van een defensief liquiditeitenfonds, omdat er geen garantie aan het product gekoppeld is (artikel 3:6, lid 3 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft).Naar alle veelgestelde vragen