Terug

Wat moet ik doen als de parameters niet aansluiten bij de producten? Welke kostenstructuur moet ik als ik het product niet aanbied op basis van de voorgeschreven parameters?

Voor het opstellen van een financiële bijsluiter zijn bepaalde keuzes gemaakt (‘maatmens’). Om de berekeningen voor de risico-indicator, kosten en opbrengsten te kunnen maken, zijn in artikel 7 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) de benodigde parameters opgenomen inzake looptijd, persoonlijke gegevens, hoogte van schuld of streefkapitaal, inleg en beleggingsklasse. Voor de kosten moet de aanbieder van het complex product de kostenstructuur nemen van een wel door hem aangeboden product dat zo dicht mogelijk bij de door de NRgfo voorgeschreven parameters ligt. De financiële bijsluiter moet een goede afspiegeling zijn van het product. Als de parameters niet toepasbaar zijn, kan de aanbieder van het complex product de AFM verzoeken om aanvullingen. Past een product niet, dan kunnen concrete voorbeelden naar de AFM gestuurd worden. De AFM kan dan op basis van de voorbeelden bekijken of aanvullingen nodig zijn (Toelichting NRgfo).Naar alle veelgestelde vragen