Terug

Is er bij een verzekering ook sprake van sparen?

In de toelichting op de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is aangegeven wanneer er sprake is van ‘sparen’: ‘Voor de goede orde zij hier vermeldt dat onder ‘sparen’ ieder complex product is begrepen dat een onderdeel kent dat strekt tot het opbouwen van een geheel of gedeeltelijk gegarandeerd (eind)kapitaal, dus bijvoorbeeld ook een spaarverzekering, als onderdeel van een ‘spaarhypotheek’, met gegarandeerd eindkapitaal al of niet in combinatie met winstdeling, welke spaarverzekering ook wel een traditionele levensverzekering wordt genoemd.’

Valt (een onderdeel van) een verzekering onder deze beschrijving, dan is er sprake van ‘sparen’ en moet dit in de financiële bijsluiter bij de inhoud van het product opgenomen worden.Naar alle veelgestelde vragen