Terug

Artikel 3:2 NRgfo

Veelgestelde vragen over Artikel 3:2 NRgfo

Is er bij een verzekering ook sprake van sparen?

In de toelichting op de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is aangegeven wanneer er sprake is van ‘sparen’: ‘Voor de goede orde zij hier vermeldt dat onder ‘sparen’ ieder complex product is begrepen dat een onderdeel kent dat strekt tot het opbouwen van een geheel of gedeeltelijk gegarandeerd (eind)kapitaal, dus bijvoorbeeld ook een spaarverzekering, als onderdeel van een ‘spaarhypotheek’, met gegarandeerd eindkapitaal al of niet in combinatie met winstdeling, welke spaarverzekering ook wel een traditionele levensverzekering wordt genoemd.’

Valt (een onderdeel van) een verzekering onder deze beschrijving, dan is er sprake van ‘sparen’ en moet dit in de financiële bijsluiter bij de inhoud van het product opgenomen worden.

Stuur deze vraag door

Is er sprake van een ‘vast bedrag’ als de hoogte van de uitkering van mijn product afhankelijk is van de tijd die de polis heeft gelopen vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot het moment van overlijden van de verzekerde?

Staat bij een product de hoogte van de uitkering op voorhand vast, dan is er sprake van een ‘vast bedrag’. Als de hoogte van de uitkering afhankelijk is van de tijd die de polis gelopen heeft vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot het moment van overlijden van de verzekerde, dan is er sprake van een vast bedrag, mits de hoogte van de uitkering op voorhand vaststaat.

Stuur deze vraag door

Wanneer moet ik de verplichte zin ‘het huis in onderpand geven’ opnemen?

De AFM heeft de verplichte zin ‘het huis in onderpand geven’ in de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft opgenomen vooruitlopend op mogelijke nieuwe producten. Voor hypotheekproducten zal deze zin gebruikt worden, ervan uitgaande dat hypotheek gevestigd wordt tot zekerheid voor van de aflossingsverplichtingen. Met deze zin wordt niet gedoeld op het onderscheid tussen het al of niet aflossen tijdens de looptijd.

Stuur deze vraag door