Terug

Moet ik de standaardteksten in de inleiding van de financiële bijsluiter opnemen als ik direct writer/intermediairmaatschappij ben?

Ja. De standaardtekst als bedoeld in artikel 3:3, lid 5, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) ‘Heeft u vragen?’, gevolgd door naam, adres en telefoonnummer van de aanbieder van het complex product en aangevuld met de tekst: ‘of neem contact op met een adviseur’ moet iedere financiële dienstverlener in een financiële bijsluiter opnemen. De standaardtekst is dus ook van toepassing op direct writers en intermediairmaatschappijen.

Naar alle veelgestelde vragen