Terug

Moet ik de standaardteksten in de inleiding van de financiële bijsluiter opnemen als ik direct writer/intermediairmaatschappij ben?

Ja. De standaardtekst als bedoeld in artikel 3:3, lid 5, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) ‘Heeft u vragen?’, gevolgd door naam, adres en telefoonnummer van de aanbieder van het complex product en aangevuld met de tekst: ‘of neem contact op met een adviseur’ moet iedere financiële dienstverlener in een financiële bijsluiter opnemen. De standaardtekst is dus ook van toepassing op direct writers en intermediairmaatschappijen.Naar alle veelgestelde vragen