Terug

Bij de vragen en antwoorden over artikel 3:3 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt gesproken over de ‘meest afgenomen vorm binnen een product’. Welke periode moet ik hanteren om de meest afgenomen vorm vast te stellen?

Bij de fondskeuze bij beleggingsverzekeringen moeten instellingen uitgaan van ‘de meest afgenomen vorm binnen een product’. De instellingen zullen zelf moeten bepalen welke periode genomen wordt om de meest afgenomen vorm vast te stellen. De Autoriteit Financiële Markten gaat er vanuit dat het bepalen van de periode op consistente wijze plaatsvindt.Naar alle veelgestelde vragen