Terug

Wat betekent de verplichte zin ‘Meer informatie: www.definancielebijsluiter.nl’ voor mij?

Op de website www.definancielebijsluiter.nl is algemene informatie over de financiële bijsluiter opgenomen. Deze formulering houdt dus niet in dat financiële bijsluiters van complexe financiële producten op deze website moeten worden opgenomen. Wel moet een aanbieder van een complex product of een financiëledienstverlener die een complex product samenstelt een financiële bijsluiter beschikbaar houden op zijn eigen website (artikel 65, lid 1 en 4, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft).

Naar alle veelgestelde vragen