Terug

Artikel 3:2 NRgfo

Veelgestelde vragen over Artikel 3:2 NRgfo

Mag ik voor schuldproducten bij de standaardzin ‘Let op! Er wordt gerekend met een hypotheek van € (...)’ de aanvulling ‘met 50% sparen en 50% beleggen’ gebruiken?

Nee. Uit artikel 3:3, lid 1, sub c en lid 4, sub c, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) volgt dat de aanvulling ‘met 50% sparen en 50% beleggen’ alleen bedoeld is voor spaarbeleggingsproducten in de zin van de NRgfo en niet voor schuldproducten gebruikt mag worden. De AFM gaat er echter mee akkoord dat de financiële dienstverleners in afwijking van het bepaalde in de NRgfo de zinsdelen ‘, met 50% sparen en 50% beleggen’ en ‘en met 50% sparen en 50% beleggen’ opnemen in de financiële bijsluiter van hybride hypotheekproducten.

Stuur deze vraag door

Bij de vragen en antwoorden over artikel 3:3 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt gesproken over de ‘meest afgenomen vorm binnen een product’. Welke periode moet ik hanteren om de meest afgenomen vorm vast te stellen?

Bij de fondskeuze bij beleggingsverzekeringen moeten instellingen uitgaan van ‘de meest afgenomen vorm binnen een product’. De instellingen zullen zelf moeten bepalen welke periode genomen wordt om de meest afgenomen vorm vast te stellen. De Autoriteit Financiële Markten gaat er vanuit dat het bepalen van de periode op consistente wijze plaatsvindt.

Stuur deze vraag door

Mag ik mijn bedrijfsnaam of productnaam verkorten als het aantal beschikbare posities in de FB-generator en de printversie van de financiële bijsluiter te beperkt is?

Ja. Een financiëledienstverlener mag de bedrijfsnaam of de productnaam verkorten als het aantal beschikbare posities voor de bedrijfsnaam of de productnaam in de FB-generator en de printversie van de financiële bijsluiter te beperkt is.

Stuur deze vraag door

Moet ik voor mijn garantieproducten (traditionele levensverzekeringen als bedoeld in artikel 1, onder d, ten derde, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft) een beleggingsklasse bepalen?

Nee. Als er bij garantieproducten sprake is van traditionele levensverzekeringen als bedoeld in artikel 1, onder d, onder 3º, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’), dan hoeft voor deze verzekeringen (1) geen beleggingsklasse bepaald te worden en (2) geen zin die behoort bij de toepasselijke beleggingsklasse opgenomen te worden. Dit volgt uit artikel 3:3, lid 1, sub b en lid 4, sub b in verbinding met bijlage 5 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’). Volgens bijlage 5 NRgfo wordt in tabel 1 en 2 aangegeven welke keuze gemaakt moet worden al naar gelang de beleggingsklasse, zoals voorgeschreven in artikel 3:3, lid 1 en 4, NRgfo. In artikel 3:3, lid 1, sub b en lid 4, NRgfo is echter bepaald dat de zin die behoort bij de toepasselijke beleggingsklasse moet worden opgenomen, tenzij het complex product een traditionele levensverzekering betreft als bedoeld in artikel 1, onder d, onder 3º, Bgfo.

Stuur deze vraag door

Welke aannames moet ik voor mijn hypotheekproducten vermelden in de inleiding van de financiële bijsluiter?

Het antwoord op deze vraag vindt u in het toegevoegde pdf document.

Stuur deze vraag door

Mag ik twee financiële bijsluiters opstellen voor een product dat zowel tegen koopsom als tegen premiebetaling kan worden gesloten?

Nee. Voor één en hetzelfde product dat zowel tegen koopsom als tegen premiebetaling kan worden gesloten, mag slechts één financiële bijsluiter opgesteld worden. Het uitgangspunt voor het opstellen van de financiële bijsluiter is namelijk de ‘maatmens’ en een voor de ‘maatmens’ geldende standaardsituatie. Een financiële bijsluiter voor zowel een koopsom en een premiebetalende verzekering is geen standaardsituatie voor de maatmens. Kies voor het opstellen van de financiële bijsluiter wat voor het betreffende product het meest representatief is: of koopsom of premiebetaling.

Stuur deze vraag door

Moet ik de standaardteksten in de inleiding van de financiële bijsluiter opnemen als ik direct writer/intermediairmaatschappij ben?

Ja. De standaardtekst als bedoeld in artikel 3:3, lid 5, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) ‘Heeft u vragen?’, gevolgd door naam, adres en telefoonnummer van de aanbieder van het complex product en aangevuld met de tekst: ‘of neem contact op met een adviseur’ moet iedere financiële dienstverlener in een financiële bijsluiter opnemen. De standaardtekst is dus ook van toepassing op direct writers en intermediairmaatschappijen.

Stuur deze vraag door

Wat betekent de verplichte zin ‘Meer informatie: www.definancielebijsluiter.nl’ voor mij?

Op de website www.definancielebijsluiter.nl is algemene informatie over de financiële bijsluiter opgenomen. Deze formulering houdt dus niet in dat financiële bijsluiters van complexe financiële producten op deze website moeten worden opgenomen. Wel moet een aanbieder van een complex product of een financiëledienstverlener die een complex product samenstelt een financiële bijsluiter beschikbaar houden op zijn eigen website (artikel 65, lid 1 en 4, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft).

Stuur deze vraag door

Welke productsoort moet ik vermelden in de financiële bijsluiter?

Voorbeelden van productsoorten die een financiële dienstverlener in de financiële bijsluiter kan opnemen zijn een beleggingshypotheek en een spaarhypotheek. In de FB-generator zijn een aantal productsoorten opgenomen. Daarnaast kan een financiële dienstverlener zelf een productsoort invullen voor het betreffende product waarvoor een financiële bijsluiter wordt opgesteld. Kies voor het opstellen van de financiële bijsluiter de productsoort die voor het betreffende product het meest representatief is.

Stuur deze vraag door