Terug

Voor de berekening van de omloopsnelheid is de definitie van ‘financieel instrument’ belangrijk. Welke definitie voor ‘financieel instrument’ moet gehanteerd worden bij de berekening van de omloopsnelheid?

In artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht is een definitie opgenomen van ‘financieel instrument’. Deze definitie werkt ook door in de onderliggende regelgeving.Naar alle veelgestelde vragen