Terug

Artikel 3:25 NRgfo

Veelgestelde vragen over Artikel 3:25 NRgfo

Voor de berekening van de omloopsnelheid is de definitie van ‘financieel instrument’ belangrijk. Welke definitie voor ‘financieel instrument’ moet gehanteerd worden bij de berekening van de omloopsnelheid?

In artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht is een definitie opgenomen van ‘financieel instrument’. Deze definitie werkt ook door in de onderliggende regelgeving.

Stuur deze vraag door

Indien een fonds rechtstreeks belegt in een onderliggend fonds (ook wel bekend als master-feeder constructie), welke omloopfactor moet er dan opgenomen worden?

Omdat het de consument in beginsel geen informatie geeft als de omloopfactor van het fonds wordt weergegeven, kan in lijn met de berekening van de synthetische kostenratio de omloopfactor van het onderliggende fonds worden weergegeven.

Stuur deze vraag door

Moet een beleggingsinstelling die korter dan 1 jaar bestaat of een beleggingsinstelling die nog geen afgesloten boekjaar heeft een omloopfactor weergeven in de financiële bijsluiter?

Nee. De beleggingsinstelling moet geen omloopfactor weergeven in de financiële bijsluiter. Wel moet een soortgelijke tekst opgenomen worden als in artikel 3:21, lid 2, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft over de korte bestaansduur van de beleggingsinstelling.

Stuur deze vraag door