Terug

Waarom wordt in artikel 3:23, lid 3, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstellingen berekend op basis van kwartaalgegevens en niet op basis van maandgegevens? Dit laatste geeft immers een verfijning van de berekening?

De vijf meetmomenten worden op grond van (internationale) regels voorgeschreven. Uit oogpunt van uniformiteit verdient het de voorkeur dat deze uitgangspunten gehanteerd blijven.Naar alle veelgestelde vragen