Terug

In de financiële bijsluiter moet de historische kostenratio opgenomen worden, die wordt berekend over de tien voorafgegane, afgesloten boekjaren. Het berekenen van de kostenratio is echter pas vanaf 1-1-2002 verplicht gesteld. Moet de historische kostenratio wel worden berekend op basis van de jaren voorafgaand aan 1-1-2002?

Nee, voor het berekenen van de historische kostenratio kan het jaar 2002 als startjaar worden genomen. Voorgaande jaren kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Let er wel op dat de berekening op basis waarvan de kostenratio in het verleden werd berekend afwijkt van de huidige methode. Er dient een herberekening van de kostenratio plaats te vinden.Naar alle veelgestelde vragen