Terug

In artikel 3:23, lid 1, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft staat dat de financiële bijsluiter een verwijzing bevat naar de kostenratio in de periode in het staafdiagram. Hoe moet deze kostenratio berekend worden?

De kostenratio moet berekend worden op basis van een rekenkundig gemiddelde.Naar alle veelgestelde vragen