Terug

Moet ik voor wijzigingen in bestaande overeenkomsten een financiële bijsluiter opstellen?

Nee. Volgens artikel 64 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’) zijn van hetgeen is bepaald ingevolge artikel 65 en 66 Bgfo namelijk vrijgesteld financiëledienstverleners, voor zover zij overeenkomsten inzake complexe producten beheren of uitvoeren of daarbij assisteren.Naar alle veelgestelde vragen