Terug

Mag ik de tekst ‘Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt.’ in de offerte blijven gebruiken?

Ja. Een financiëledienstverlener mag de standaardtekst ‘Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt.’ in de offerte blijven gebruiken. Als een financiëledienstverlener voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een complex product informatie verstrekt over dat product, moet hij volgens artikel 52, lid 4, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’) daarbij tevens naar de financiële bijsluiter verwijzen.Naar alle veelgestelde vragen