Terug

Is er een apart model voor de financiële bijsluiter van winstdelende verzekeringen als deze verzekering een complex product is in de zin van artikel 1, sub d, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft?

Nee. Voor deze winstdelende verzekeringen is geen apart model opgenomen in de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’). Een winstdelend product is namelijk een opbouwproduct waarvoor in bijlage 3 NRgfo een model is opgenomen. In de financiële bijsluiter moeten drie grafieken (op basis van historie, 4% en een pessimistische voorspelling) worden opgenomen, hetgeen kan resulteren in drie maal dezelfde grafiek.Naar alle veelgestelde vragen