Terug

Moet ik de financiële bijsluiter van een traditionele levensverzekering al herzien als de actuele marktrente met minder dan 0,5 procent-punt is gewijzigd ten opzichte van het percentage dat gold op het moment van het opstellen van de financiële bijsluiter?

Bij alle belangrijke wijzigingen moet een financiëledienstverlener de financiële bijsluiter aanpassen. Dit geldt ook als er sprake is van belangrijke wijzigingen van de marktrente. Het uitgangspunt is dat een financiëledienstverlener bij een belangrijke wijziging van de marktrente een nieuwe financiële bijsluiter op moet stellen. Het is en blijft de eigen verantwoordelijkheid van de financiëledienstverlener om zelf te bepalen of een wijziging van de marktrente leidt tot een wezenlijke wijziging voor de consument.

Bij kleine variaties in de van dag tot dag schommelende marktrente hoeft niet altijd direct een nieuwe financiële bijsluiter voor traditionele levensverzekeringen te worden opgesteld. Hoewel de bepaling van het effect van een rentewijziging op de getallen in de bijsluiter bij de financiële instelling zelf ligt, wil de Autoreit Financiële Markten wel een richtlijn geven:

Het is redelijk als de financiële bijsluiter minimaal eens per jaar opnieuw wordt opgesteld met gebruikmaking van de dan actuele marktrente. Een afwijking van de marktrente van minder dan 0,5 procent-punt ten opzichte van het gebruikte rentepercentage kan onder omstandigheden al een goede reden zijn om een nieuwe financiële bijsluiter voor de traditionele levensverzekering te maken, maar bij een afwijking van 0,5 procent-punt of meer, zal zeker een nieuwe financiele bijsluiter worden gemaakt.Naar alle veelgestelde vragen