Terug

De wetsartikelen over de notificatieprocedure veranderen. Wat betekent dit voor mij?

Het conceptwetsvoorstel van de Wft past de notificatieprocedure aan voor (her)verzekeringsbemiddelaars en (onder)gevolmachtigd agenten. Het blijft ongewijzigd dat u de AFM op de hoogte moet stellen van uw voornemen om in een andere lidstaat een bijkantoor te openen of diensten te verrichten.

De informatie die u daarbij moet verstrekken zal door de wetgever nog worden opgenomen in het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft. Uiterlijk een maand nadat de AFM de informatie heeft ontvangen, stuurt de AFM deze informatie door aan de toezichthouder van de lidstaat waar u wilt gaan bemiddelen. Nieuw is dat de AFM kan besluiten uw gegevens niet naar de toezichthouder van de andere lidstaat te sturen, als blijkt dat uw bedrijfsvoering of uw financiële positie niet toereikend is.

De AFM zal u een melding doen als de gegevens niet worden doorgestuurd aan de andere toezichthouder, evenals wanneer de gegevens zijn ontvangen door de andere toezichthouder. Nieuw is ook dat de AFM u de voorwaarden van algemeen belang meedeelt die van toepassing zijn op het bemiddelen in verzekeringen in de andere lidstaat. 

U kunt starten met uw activiteiten één maand na ontvangst van de mededeling dat de gegevens zijn ontvangen door toezichthouder in dat andere land.Naar alle veelgestelde vragen