Terug

Welke aanpassingen brengt de IDD mee in de Wft?

Een deel van de regels uit de IDD staan al in de Wft. Een aantal regels uit de IDD moet nog aan de Wft worden toegevoegd. De wetgever heeft dit al uitgewerkt in het conceptwetsvoorstel van de Wft.

Relevant is dat de definitie van bemiddelen en de reikwijdtebepaling in de Wft zijn verduidelijkt. Ook is de notificatieprocedure verduidelijkt, die (her)verzekeringsbemiddelaars en (onder)gevolmachtigde agenten moeten volgen als zij in een andere lidstaat diensten willen verrichten. Daarnaast wordt in de Wft een artikel opgenomen waaruit blijkt dat u de wensen- en behoeften van uw klant moet inventariseren als u bemiddelt in een verzekering. Tot slot worden in de Wft regels opgenomen over koppelverkoop. In de overige Q&A’s legt de AFM de komende veranderingen verder uit.Naar alle veelgestelde vragen