Terug

Moet ik een nieuwe vergunning aanvragen als mijn onderneming van rechtsvorm wijzigt?

Ja. Een vergunning is persoonlijk en niet overdraagbaar. Wanneer uw onderneming van rechtsvorm verandert ontstaat er een nieuwe entiteit. Een rechtsvormwijziging betekent dat u een nieuwe vergunningaanvraag moet indienen.

Eenvoudige rechtsvormwijziging
U hoeft geen nieuwe vergunningaanvraag bij de AFM in te dienen als sprake is van een ‘eenvoudige’ rechtsvormwijziging (zie voorwaarden). Het kan namelijk zijn dat ondanks de rechtsvormwijziging, er verder geen wijziging binnen uw onderneming plaatsvinden. De AFM zal u na beoordeling een nieuwe vergunning verlenen met een nieuw vergunningnummer, maar tegen een gereduceerd tarief.

Voorwaarden:

  1. Wijziging naar andere rechtsvorm. Een wijziging van B.V. naar B.V. is geen eenvoudige rechtsvormwijziging. U dient dan een nieuwe vergunningaanvraag in te dienen.
  2. Geen wijziging in de productdienstcombinatie(s). Als er een wijziging plaatsvindt in de productdienstcombinaties dan dient u een nieuwe vergunningaanvraag in te dienen.
  3. Geen nieuwe (mede)beleidsbepaler(s) erbij. Als er (mede)beleidsbepalers aftreden dan is dit toegestaan. Wel moet de aftredende (mede)beleidsbepaler verklaren dat de overgebleven (mede)beleidsbepaler(s) de activiteiten in de nieuwe onderneming zal/zullen voortzetten.
  4. De vakbekwaamheid blijft gewaarborgd. Om te controleren of de vakbekwaamheid gewaarborgd blijft, controleert de AFM bij de behandeling van de eenvoudige rechtsvormwijziging opnieuw de vakbekwaamheid binnen de onderneming door de diploma’s op te vragen.

Een nadere uitleg van deze voorwaarden vindt u in het formulier voor het doorgeven van een eenvoudige rechtsvormwijziging op het Digitaal loket.

Nieuwe vergunningaanvraag
Als uw onderneming niet voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven, dan moet uw onderneming een nieuwe vergunningaanvraag indienen.Naar alle veelgestelde vragen