Terug

Moet ik aan de AFM doorgeven dat er een wijziging heeft plaatsgevonden met betrekking tot de feitelijk leidinggevende(n)?

Nee, dit hoeft u niet aan de AFM door te geven. U moet er wel voor zorgen dat er altijd voldoende vakbekwaamheid in de onderneming aanwezig is zodat dit is gewaarborgd. U moet op verzoek van de AFM kopieën van diploma’s kunnen overhandigen of kunnen aantonen dat uw bedrijfsvoering zodanig is ingericht dat de vakbekwaamheid voldoende wordt gewaarborgd.Naar alle veelgestelde vragen