Terug

Ik ben reeds getoetst door de AFM op mijn betrouwbaarheid en ben goedgekeurd. Ben ik verplicht om wijzigingen met betrekking tot mijn betrouwbaarheid door te geven?

Ja, dit bent u verplicht. In Bijlage C van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen is een lijst van antecedenten opgenomen die u in ieder geval moet doorgeven aan de AFM. Deze lijst betreft geen limitatieve opsomming.

Als u een wijziging doorgeeft met betrekking tot uw betrouwbaarheid dan kan de AFM uw betrouwbaarheid opnieuw toetsen. 

Deze eis is vastgelegd in artikel 4:26, eerste lid en artikel 4:10 Wet op het financieel toezicht.Naar alle veelgestelde vragen