Terug

Welke wijzigingen moet ik doorgeven aan de AFM?

Een financieel dienstverlener moet binnen twee weken aan de AFM schriftelijk een wijziging doorgeven:

  • naam en adres
  • rechtsvorm
  • in het geval van een rechtspersoon: statutaire zetel, statutaire naam en handelsnamen 
  • nummer van inschrijving in het handelsregister 
  • de financiële diensten die hij verleent of de financiële producten waarop deze diensten betrekking hebben
  • de natuurlijke personen die zijn beleid bepalen
  • de betrouwbaarheid van de natuurlijke personen die zijn beleid bepalen
  • als hij een gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent is: de verzekeraar voor wie zijn volmacht geldt of de natuurlijke personen die zijn beleid bepalen.

Voor het doorgeven van bepaalde wijzigingen bent u kosten verschuldigd.
Zie voor meer informatie:

 Naar alle veelgestelde vragen