Terug

Adv. & bem. - Wijzigingen doorgeven

Veelgestelde vragen over Adv. & bem. - Wijzigingen doorgeven

Hoe geef ik wijzigingen door aan de AFM?

De AFM heeft op het Digitaal loket verschillende formulieren waarmee u wijzigingen door kunt geven.
Naar het Digitaal loket 
(Selecteer links in het menu Financieel dienstverleners)

Voor het doorgeven van bepaalde wijzigingen bent u kosten verschuldigd. Deze kosten staan aangegeven bij de verschillende formulieren op het Digitaal loket. Wilt u een overzicht van de verschillende kosten, klik dan op de link hieronder.
Overzicht kosten voor het doorgeven van wijzigingen

Is er geen formulier beschikbaar voor uw wijziging, dan kunt u uw wijziging per brief aan de AFM doorgeven, ondertekend door de bevoegde beleidsbepaler. Vermeld altijd uw vergunningnummer op uw correspondentie met de AFM.

Uw brief kunt u richten aan:
Autoriteit Financiële Markten
Toezicht Service Centrum
Postbus 11723
1001 GS  AMSTERDAM

Stuur deze vraag door

Welke wijzigingen moet ik doorgeven aan de AFM?

Een financieel dienstverlener moet binnen twee weken aan de AFM schriftelijk een wijziging doorgeven:

 • naam en adres
 • rechtsvorm
 • in het geval van een rechtspersoon: statutaire zetel, statutaire naam en handelsnamen 
 • nummer van inschrijving in het handelsregister 
 • de financiële diensten die hij verleent of de financiële producten waarop deze diensten betrekking hebben
 • de natuurlijke personen die zijn beleid bepalen
 • de betrouwbaarheid van de natuurlijke personen die zijn beleid bepalen
 • als hij een gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent is: de verzekeraar voor wie zijn volmacht geldt of de natuurlijke personen die zijn beleid bepalen.

Voor het doorgeven van bepaalde wijzigingen bent u kosten verschuldigd.
Zie voor meer informatie:

 

Stuur deze vraag door

Ik ben reeds getoetst door de AFM op mijn betrouwbaarheid en ben goedgekeurd. Ben ik verplicht om wijzigingen met betrekking tot mijn betrouwbaarheid door te geven?

Ja, dit bent u verplicht. In Bijlage C van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen is een lijst van antecedenten opgenomen die u in ieder geval moet doorgeven aan de AFM. Deze lijst betreft geen limitatieve opsomming.

Als u een wijziging doorgeeft met betrekking tot uw betrouwbaarheid dan kan de AFM uw betrouwbaarheid opnieuw toetsen. 

Deze eis is vastgelegd in artikel 4:26, eerste lid en artikel 4:10 Wet op het financieel toezicht.

Stuur deze vraag door

Moet ik aan de AFM doorgeven dat er een wijziging heeft plaatsgevonden met betrekking tot de feitelijk leidinggevende(n)?

Nee, dit hoeft u niet aan de AFM door te geven. U moet er wel voor zorgen dat er altijd voldoende vakbekwaamheid in de onderneming aanwezig is zodat dit is gewaarborgd. U moet op verzoek van de AFM kopieën van diploma’s kunnen overhandigen of kunnen aantonen dat uw bedrijfsvoering zodanig is ingericht dat de vakbekwaamheid voldoende wordt gewaarborgd.

Stuur deze vraag door

Moet ik een nieuwe vergunning aanvragen als mijn onderneming van rechtsvorm wijzigt?

Ja. Een vergunning is persoonlijk en niet overdraagbaar. Wanneer uw onderneming van rechtsvorm verandert ontstaat er een nieuwe entiteit. Een rechtsvormwijziging betekent dat u een nieuwe vergunningaanvraag moet indienen.

Eenvoudige rechtsvormwijziging
U hoeft geen nieuwe vergunningaanvraag bij de AFM in te dienen als sprake is van een ‘eenvoudige’ rechtsvormwijziging (zie voorwaarden). Het kan namelijk zijn dat ondanks de rechtsvormwijziging, er verder geen wijziging binnen uw onderneming plaatsvinden. De AFM zal u na beoordeling een nieuwe vergunning verlenen met een nieuw vergunningnummer, maar tegen een gereduceerd tarief.

Voorwaarden:

 1. Wijziging naar andere rechtsvorm. Een wijziging van B.V. naar B.V. is geen eenvoudige rechtsvormwijziging. U dient dan een nieuwe vergunningaanvraag in te dienen.
 2. Geen wijziging in de productdienstcombinatie(s). Als er een wijziging plaatsvindt in de productdienstcombinaties dan dient u een nieuwe vergunningaanvraag in te dienen.
 3. Geen nieuwe (mede)beleidsbepaler(s) erbij. Als er (mede)beleidsbepalers aftreden dan is dit toegestaan. Wel moet de aftredende (mede)beleidsbepaler verklaren dat de overgebleven (mede)beleidsbepaler(s) de activiteiten in de nieuwe onderneming zal/zullen voortzetten.
 4. De vakbekwaamheid blijft gewaarborgd. Om te controleren of de vakbekwaamheid gewaarborgd blijft, controleert de AFM bij de behandeling van de eenvoudige rechtsvormwijziging opnieuw de vakbekwaamheid binnen de onderneming door de diploma’s op te vragen.

Een nadere uitleg van deze voorwaarden vindt u in het formulier voor het doorgeven van een eenvoudige rechtsvormwijziging op het Digitaal loket.

Nieuwe vergunningaanvraag
Als uw onderneming niet voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven, dan moet uw onderneming een nieuwe vergunningaanvraag indienen.

Stuur deze vraag door