Terug

Hoe kan ik mijn als financiële dienstverlener mijn vergunning volledig intrekken?

Als u uw vergunningplichtige activiteiten gaat beëindigen of heeft beëindigd, kunt u de vergunning intrekken via het digitaal loket. De vergunning kan niet met terugwerkende kracht worden ingetrokken, maar op zijn vroegst op de datum van ontvangst van het intrekkingsverzoek. De kosten van het doorlopend toezicht zijn tot de datum van intrekking verschuldigd en worden naar rato berekend.

Vanaf de datum van intrekking mag u geen financiële diensten meer verrichten. U heeft 3 maanden de tijd om de lopende portefeuille over te dragen aan een andere financiële dienstverlener of terug te geven aan de aanbieder. Wij verzoeken u ons te informeren als dit tot problemen leidt. 

Alle voorwaarden van lopende overeenkomsten moeten gedurende de afwikkeling van de portefeuille ongewijzigd blijven. Bovendien moet u gedurende de afwikkeling de bepalingen zoals genoemd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) in acht nemen.

De AFM geeft de intrekking van uw vergunning door aan het Kifid. Dit geldt niet voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze moet u zelf beëindigen.Naar alle veelgestelde vragen