Terug

Mijn onderneming in de financiële dienstverlening is van rechtsvorm gewijzigd, hoe kan ik deze wijziging doorgeven?

Als de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt, moet u dit aan de AFM melden. Een rechtsvormwijziging betekent dat u een nieuwe vergunningaanvraag bij de AFM moet indienen.

U hoeft geen nieuwe vergunningaanvraag bij de AFM in te dienen als er sprake is van een ‘eenvoudige rechtsvormwijziging’. Van een eenvoudige rechtsvormwijziging is sprake als er behalve de rechtsvormwijziging geen andere wijzigingen binnen uw onderneming plaatsvinden. Ook in dat geval krijgt uw onderneming overigens wel een nieuw vergunningnummer.

Om voor een eenvoudige rechtsvormwijziging in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Er moet sprake zijn van een wijziging naar een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar B.V.).
  • Er mag geen uitbreiding zijn in de producten en diensten waarvoor de oude rechtsvorm een vergunning had.
  • Er mogen geen nieuwe dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers of toezichthouders bijkomen. Er mogen wel dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en toezichthouders aftreden in de nieuwe rechtsvorm.
  • De vakbekwaamheid moet gewaarborgd blijven.
  • Als uw onderneming bemiddelt in (her)verzekeringen of activiteiten verricht met betrekking tot het nationaal regime, dan moet de beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden omgezet naar de nieuwe rechtsvorm.

Voldoet u niet aan de bovenstaande voorwaarden, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Voor beide opties moet u eerst inloggen. Daarvoor heeft u een nieuw AFM ID nodig. Een AFM ID kan worden aangevraagd door een bestuurder van de onderneming. De aanvraag kan ook door een andere functionaris worden ingediend. In dat geval moet u aanvullend aanleveren:

  • een identiteitsbewijs van de aanvrager
  • een getekende verklaring van een zittende bestuurder 
  • een KvK-uittreksel waarin deze zittende bestuurder wordt vermeld.

Vul het aanvraagformulier AFM ID uw bedrijfsgegevens in en kies zelf een gebruikersnaam. Binnen 1 à 2 werkdagen ontvangt u een wachtwoord op het door u opgegeven e-mailadres. Naar alle veelgestelde vragen