Terug

Adv. & Bem. - Vergunning wijzigen

Veelgestelde vragen over Adv. & Bem. - Vergunning wijzigen

Ik wil een wijziging doorgeven via het digitaal loket, hoe kan ik inloggen?

Om een wijziging door te geven via het digitaal loket moet u eerst inloggen met het AFM ID van uw onderneming. Als u (nog) geen AFM ID heeft, kan deze worden aangevraagd door een bestuurder van uw onderneming. De aanvraag kan ook door een andere functionaris worden ingediend. In dat geval moet u aanvullend aanleveren:

 • een identiteitsbewijs van de aanvrager
 • een getekende verklaring van een zittende bestuurder 
 • een KvK-uittreksel waarin deze zittende bestuurder wordt vermeld.

Vul het aanvraagformulier AFM ID uw bedrijfsgegevens in en kies zelf een gebruikersnaam. Binnen 1 à 2 werkdagen ontvangt u een wachtwoord op het door u opgegeven e-mailadres.

 

Stuur deze vraag door

Hoe kan ik als financiële dienstverlener een beleidsbepaler aan- of afmelden?

Een beleidsbepaler kunt u aanmelden of afmelden via het digitaal loket. Wanneer een beleidsbepaler aftreedt en een nieuwe beleidsbepaler hiervoor in de plaats komt, moet u een aanvraag doen voor zowel de afmelding van de huidige beleidsbepaler als de aanmelding van de nieuwe beleidsbepaler.

Zodra de AFM goedkeuring heeft gegeven voor de aanmelding van de nieuwe beleidsbepaler, mag deze zijn functie als beleidsbepaler daadwerkelijk uitvoeren. Pas vanaf dat moment mag de nieuwe beleidsbepaler bijvoorbeeld als bestuurder worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Om toegang te krijgen tot het digitaal loket moet u inloggen met het AFM ID van de onderneming. Als u niet beschikt over een AFM ID, dan kunt u deze online aanvragen via het aanvraagformulier AFM ID.

Stuur deze vraag door

Hoe kan ik de contactpersoon van mijn onderneming wijzigen?

U kunt per e-mail doorgeven wie de nieuwe contactpersoon van de onderneming is. Vermeld daarbij het telefoonnummer en het e-mailadres van de contactpersoon. Mail naar ondernemersloket@afm.nl. Stuur deze vraag door

Hoe kan ik handelsnamen toevoegen of verwijderen?

Via het digitaal loket kunt u handelsnamen van uw onderneming toevoegen en verwijderen. U moet deze eerst wijzigen bij de Kamer van Koophandel. Zodra u de handelsnaam via Mijn Loket heeft toegevoegd aan uw vergunning, dan is dit na 24 uur zichtbaar in het register op onze website.

Voor vragen en bij problemen kunt u mailen naar ondernemersloket@afm.nl.

 

Stuur deze vraag door

Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

Een gewijzigd vestigingsadres van uw onderneming hoeft u alleen door te geven aan de Kamer van Koophandel (KvK). De AFM ontvangt de wijziging van de KvK en verwerkt deze binnen maximaal 4 weken. U hoeft de wijziging niet apart aan de AFM door te geven. De AFM kan het vestigingsadres zelf niet aanpassen.

Als u een ander correspondentie- en/of factuuradres gebruikt dan het correspondentieadres zoals bekend bij de KvK, dan kunt u deze wel wijzigen op het digitaal loket, via Mijn loket. U kunt daar aanvinken dat het correspondentieadres niet moet worden overgenomen uit het handelsregister van de KvK.

Stuur deze vraag door

Hoe kan ik mijn als financiële dienstverlener mijn vergunning volledig intrekken?

Als u uw vergunningplichtige activiteiten gaat beëindigen of heeft beëindigd, kunt u de vergunning intrekken via het digitaal loket. De vergunning kan niet met terugwerkende kracht worden ingetrokken, maar op zijn vroegst op de datum van ontvangst van het intrekkingsverzoek. De kosten van het doorlopend toezicht zijn tot de datum van intrekking verschuldigd en worden naar rato berekend.

Vanaf de datum van intrekking mag u geen financiële diensten meer verrichten. U heeft 3 maanden de tijd om de lopende portefeuille over te dragen aan een andere financiële dienstverlener of terug te geven aan de aanbieder. Wij verzoeken u ons te informeren als dit tot problemen leidt. 

Alle voorwaarden van lopende overeenkomsten moeten gedurende de afwikkeling van de portefeuille ongewijzigd blijven. Bovendien moet u gedurende de afwikkeling de bepalingen zoals genoemd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) in acht nemen.

De AFM geeft de intrekking van uw vergunning door aan het Kifid. Dit geldt niet voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze moet u zelf beëindigen.

Stuur deze vraag door

Hoe kan ik als financiële dienstverlener mijn vergunning gedeeltelijk intrekken?

Als u uw vergunningplichtige activiteiten gedeeltelijk gaat beëindigen of heeft beëindigd, kunt u de vergunning gedeeltelijk intrekken via het digitaal loket op onze website. U kunt in het formulier aangeven welke deelvergunning(en) u wilt intrekken.

 

Stuur deze vraag door

Mijn onderneming in de financiële dienstverlening is van rechtsvorm gewijzigd, hoe kan ik deze wijziging doorgeven?

Als de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt, moet u dit aan de AFM melden. Een rechtsvormwijziging betekent dat u een nieuwe vergunningaanvraag bij de AFM moet indienen.

U hoeft geen nieuwe vergunningaanvraag bij de AFM in te dienen als er sprake is van een ‘eenvoudige rechtsvormwijziging’. Van een eenvoudige rechtsvormwijziging is sprake als er behalve de rechtsvormwijziging geen andere wijzigingen binnen uw onderneming plaatsvinden. Ook in dat geval krijgt uw onderneming overigens wel een nieuw vergunningnummer.

Om voor een eenvoudige rechtsvormwijziging in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Er moet sprake zijn van een wijziging naar een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar B.V.).
 • Er mag geen uitbreiding zijn in de producten en diensten waarvoor de oude rechtsvorm een vergunning had.
 • Er mogen geen nieuwe dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers of toezichthouders bijkomen. Er mogen wel dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en toezichthouders aftreden in de nieuwe rechtsvorm.
 • De vakbekwaamheid moet gewaarborgd blijven.
 • Als uw onderneming bemiddelt in (her)verzekeringen of activiteiten verricht met betrekking tot het nationaal regime, dan moet de beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden omgezet naar de nieuwe rechtsvorm.

Voldoet u niet aan de bovenstaande voorwaarden, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Voor beide opties moet u eerst inloggen. Daarvoor heeft u een nieuw AFM ID nodig. Een AFM ID kan worden aangevraagd door een bestuurder van de onderneming. De aanvraag kan ook door een andere functionaris worden ingediend. In dat geval moet u aanvullend aanleveren:

 • een identiteitsbewijs van de aanvrager
 • een getekende verklaring van een zittende bestuurder 
 • een KvK-uittreksel waarin deze zittende bestuurder wordt vermeld.

Vul het aanvraagformulier AFM ID uw bedrijfsgegevens in en kies zelf een gebruikersnaam. Binnen 1 à 2 werkdagen ontvangt u een wachtwoord op het door u opgegeven e-mailadres. 

Stuur deze vraag door

Mijn onderneming is failliet verklaard, welke gevolgen heeft dit voor mijn vergunning?

Als er sprake is van een faillissement van een financiële onderneming, dan wijst de rechtbank een curator aan. De curator is vanaf het moment van het faillissement het aanspreekpunt voor de AFM.

Meer informatie over de gevolgen van het faillissement van een financiële onderneming en de verantwoordelijkheden van de curator kunt u lezen op de pagina Faillissement van een financiële onderneming.  

 

Stuur deze vraag door

Hoe kan ik als financiële dienstverlener mijn vergunning wijzigen?

Als u als financiële dienstverlener uw vergunning wilt wijzigen, dan zijn een paar zaken van belang. Bekijk hier de meest gestelde vragen en antwoorden.

Stuur deze vraag door