Terug

Hoe meld ik mij bij de AFM aan als cliëntenremisier?

U hoeft zich niet aan te melden als cliëntenremissier bij de AFM.

Met de komst van de Wet financiële dienstverlening op 1 januari 2006 en de komst van de Wet op het financieel toezicht op 1 januari 2007, is de registratieplicht voor cliëntenremissiers komen te vervallen. Het aanbrengen van cliënten is onder de Wft geen gereguleerde activiteit meer en valt daarom buiten het toezicht van de AFM.

Onder de Wft geldt echter nog steeds dat cliëntenremissiers de klanten die zij aanbrengen bij onder toezichtstaande of vrijgestelde beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen niet mogen adviseren. In dat geval is de cliëntenremissier vergunningplichtig op grond van artikel 2:75 Wft (adviseren).Naar alle veelgestelde vragen