Terug

Adv. & bem. - Vergunningaanvraag

Veelgestelde vragen voor Adv. & bem. - Vergunningaanvraag

Hoe vraag ik als financiële dienstverlener een vergunning aan?

Financiële dienstverleners kunnen een vergunning aanvragen via het Digitaal loket van de AFM:

Stuur deze vraag door

Mag ik al activiteiten verrichten tijdens mijn vergunningaanvraag?

Nee dit mag niet. U mag pas activiteiten verrichten wanneer u hiervoor een vergunning heeft ontvangen.

Stuur deze vraag door

Kan een B.V. i.o. (in oprichting) een vergunning aanvragen?

Ja, dat kan. De AFM kan echter geen vergunning verlenen aan een B.V. die in oprichting is. De B.V. zal dus, voordat de vergunning verleend wordt, definitief opgericht moeten zijn.

Stuur deze vraag door

Hoe meld ik mij bij de AFM aan als cliëntenremisier?

U hoeft zich niet aan te melden als cliëntenremisier bij de AFM.

Met de komst van de Wet financiële dienstverlening op 1 januari 2006 en de komst van de Wet op het financieel toezicht op 1 januari 2007, is de registratieplicht voor cliëntenremisiers komen te vervallen. Het aanbrengen van cliënten is onder de Wft geen gereguleerde activiteit meer en valt daarom buiten het toezicht van de AFM.

Onder de Wft geldt echter nog steeds dat cliëntenremisiers de klanten die zij aanbrengen bij onder toezichtstaande of vrijgestelde beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen niet mogen adviseren. In dat geval is de cliëntenremisier vergunningplichtig op grond van artikel 2:75 Wft (adviseren).

Stuur deze vraag door

Hoelang duurt het totdat mijn vergunning wordt verleend?

De AFM moet binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing nemen (op grond van de Wet op het financieel toezicht). Deze termijn kan (op grond van de Algemene wet bestuursrecht) eventueel met acht weken worden verlengd. 

U kunt contact opnemen met de behandelaar van uw vergunningaanvraag via telefoonnummer 0800-6800 680 (gratis) of per mail vergunning_fd@afm.nl om de status van uw vergunningaanvraag op te vragen.

Stuur deze vraag door

Wat zijn de kosten van eenmalige verrichtingen (vergunningaanvragen, wijzigingen, registraties, deskundigheids- en betrouwbaarheidstoetsingen, etc.)?

Een overzicht van de tarieven en meer informatie over de kosten van eenmalige verrichtingen vindt u hier.

Naast de eenmalige kosten bent u, als uw vergunning is verleend, tevens jaarlijks doorlopende toezichtskosten verschuldigd aan de AFM. Deze kosten bestaan uit een basistarief en een variabel deel afhankelijk van het aantal fte wat bij de onderneming werkzaam is. 

Een overzicht van deze tarieven en meer informatie over de doorlopende toezichtskosten vindt u hier: 

Stuur deze vraag door

Wat is een verbonden bemiddelaar?

Een verbonden bemiddelaar is een financieel dienstverlener die uitsluitend werkt voor één aanbieder, of voor meerdere aanbieders indien deze niet in concurrerende producten bemiddelt (zie artikel 2:81, tweede lid, Wft). Op grond van de bijzondere relatie tussen de verbonden bemiddelaar en de aanbieder is de verbonden bemiddelaar niet vergunningplichtig. De aanbieder neemt met het aanmelden van een bemiddelaar als verbonden bemiddelaar de verantwoordelijkheid op zich voor het naleven van de Wft door die bemiddelaar.

De aanbieder kan door middel van het ‘aanmeldingsformulier verbonden bemiddelaar’ verbonden bemiddelaars aanmelden.

Stuur deze vraag door

Wat zijn de (belangrijkste) vergunningeisen?

De belangrijkste vergunningeisen kunt u vinden op de pagina Bedrijfsvoering binnen uw onderneming.

Stuur deze vraag door