Terug

Geldt er een overgangstermijn voor verbonden bemiddelaars?

Strikt genomen is er geen overgangstermijn voor verbonden bemiddelaars. Om in aanmerking te komen voor een overgangstermijn moet de financiële dienstverlener immers over een vergunning beschikken. Verbonden bemiddelaars beschikken meestal niet over een zelfstandige vergunning. Een verbonden bemiddelaar kan toch in aanmerking komen voor een overgangstermijn als aan een aantal voorwaarden is voldaan:

  1. Als een verbonden bemiddelaar uiterlijk op 31 december 2013 door de aanbieders bij de AFM is aangemeld en voldoet aan de vakbekwaamheidseisen, dan geldt de overgangstermijn tot en met 1 januari 2017.

  2. Als een verbonden bemiddelaar tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2014 door de aanbieder wordt aangemeld bij de AFM, dan heeft deze tot 1 juli 2014 de tijd om aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen te voldoen.

Als een verbonden bemiddelaar in aanmerking komt voor een overgangstermijn, dan staat het hem vrij om van aanbieder te wisselen, mits de vakbekwaamheid goed geregeld is. Hierdoor kan de verbonden bemiddelaar in het belang van de klant in een ander product van een andere aanbieder gaan bemiddelen.Naar alle veelgestelde vragen