Terug

Geldt er een overgangsregime voor aangesloten ondernemingen?

Ja, er geldt een overgangsregime voor aangesloten ondernemingen zolang zij aangemeld blijven bij de collectieve vergunninghouder.

Om in aanmerking te komen voor een overgangsregime moet de financiële dienstverlener over een vergunning beschikken. Anders dan bij een verbonden bemiddelaar, strekt de vergunning van de collectieve vergunninghouder mede ten behoeve van de aangesloten onderneming. De aangesloten onderneming kan voor het overgangsregime dan ook gelijk gesteld worden aan de collectieve vergunninghouder.
Een aangesloten onderneming komt in aanmerking voor een overgangsregime als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Als de aangesloten onderneming op 31 december 2013 is aangemeld bij een collectieve vergunninghouder en voldoet aan de vakbekwaamheidseisen, dan geldt het overgangsregime tot 1 januari 2017.
  2. Als de aangesloten onderneming tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2014 wordt aangemeld bij een collectieve vergunninghouder, dan heeft de aangesloten onderneming tot en met 30 juni 2014 de tijd om aan de nieuwe vakbekwaamheideisen te voldoen.

Een aangesloten onderneming komt in aanmerking voor een overgangsregime zolang de aangesloten onderneming is aangemeld bij de collectieve vergunninghouder. Wanneer de aangesloten onderneming wordt afgemeld, vervalt de aanspraak op het overgangsregime. Immers, de vergunning op basis waarvan de aangesloten onderneming aanspraak kon maken op het overgangsregime strekt niet langer ten behoeve van de aangesloten onderneming.Naar alle veelgestelde vragen