Terug

Wat betekent het nieuwe regime voor bestaande adviseurs?

Adviseurs die op 31 december 2013 beschikken over alle relevante diploma’s en vanaf 1 januari 2014 voor een beroepskwalificatie willen kwalificeren, moeten vóór 1 januari 2017 een PEplus-examen doen. Dit examen moet voor elke gewenste beroepskwalificatie succesvol worden afgelegd. Bij erkende exameninstituten kunnen vervolgens ‘oude’ Wft-(deel)diploma’s (of daaraan gelijkgestelde diploma’s) worden omgewisseld naar ‘nieuwe’ Wft-diploma’s 2014. Hierbij zijn tussentijds behaalde PE-certificaten van belang.

Adviseurs die op 31 december 2013 niet beschikten over de voor hen relevante Wft-diploma’s, doordat zij werkten onder het zogeheten ‘bedrijfsvoeringsmodel’ of het model van ‘feitelijk leidinggevenden’ en als adviseur werkzaam willen blijven, dienen zelf nieuwe Wft-diploma’s te behalen. Zij kunnen dit echter niet doen via een PEplus-examen. Deze groep van adviseurs heeft tot 1 januari 2017 de tijd om de voor hen relevante examens nieuwe stijl af te leggen. Een andere mogelijkheid voor deze groep om in aanmerking te komen voor de nieuwe beroepskwalificaties is het starten van een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties).



Naar alle veelgestelde vragen