Terug

Wanneer heb ik een vergunning nodig voor het verlenen van financiële diensten in pensioenverzekeringen?

U heeft een vergunning nodig voor het verlenen van financiële diensten in pensioenverzekeringen, wanneer u financiële diensten (bijvoorbeeld adviseren of bemiddelen) verleent in levensverzekeringen die een werkgever afsluit voor zijn werknemers. Waaronder de directeur-grootaandeelhouder, bestaande uit een ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen. Hieronder vallen tweede pijlerpensioenen en DGA-pensioenverzekeringen.

De Wft is beperkt tot de rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen die bij verzekeraars worden ondergebracht. Arbeidsongeschiktheidspensioen valt niet onder de reikwijdte van pensioenverzekering. Hier is sprake van een schadeverzekering.Naar alle veelgestelde vragen