Terug

Adv. & bem. - Pensioenverzekeringen

Veelgestelde vragen over Adv. & bem. - Pensioenverzekeringen

Ik heb in het verleden al diploma’s gehaald voor pensioenverzekeringen, is dit voldoende?

Nee, dit is niet voldoende. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft geadviseerd dat bestaande diploma’s niet de omvang dekken van alle eindtermen die voor de module Wft-pensioenverzekeringen zijn opgesteld. Als u van mening bent dat u wel al over voldoende kennis en vaardigheden beschikt over pensioenverzekeringen, dan kunt u er voor kiezen om een EVC-toets of alleen een examen af te leggen.

Stuur deze vraag door

Wat is een EVC?

Een EVC (eerder verworven competentie) is een examenmethode die rekening houdt met de bestaande kennis en praktijkervaring van de kandidaat. Erkende Wft-exameninstituten kunnen op basis van die methode (d.m.v. (portfolio-)analyse en/of assessments) beoordelen of een persoon voldoet aan de eindtermen van de module Wft-pensioenen.

Stuur deze vraag door

Hoe kan ik er voor zorgen dat ik een diploma voor Wft-pensioenverzekeringen krijg?

U kunt op drie manieren het diploma Wft-pensioenen behalen:

  1. Door het volgen van een opleiding en het afleggen van een examen.
  2. Door het afleggen van een examen.
  3. Door het afleggen van een EVC-toets (eerder verworven competentie).
Stuur deze vraag door

Wat zijn tweede pijler pensioenen?

Tweede pijler pensioenen zijn de pensioenrechten die werknemers tijdens hun werkzame leven opbouwen. Pensioen in de tweede pijler wordt opgebouwd in de relatie werkgever–werknemer.

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. Hieronder een korte beschrijving van de overige pijlers:

Eerste pijler pensioen
Dit is het basispensioen, geregeld door de Staat en gefinancieerd door de AOW (Algemene Ouderdomswet). Hieronder vallen ook de Anw (Algemene nabestaandenwet) en de WIA (Wet Inkomen en Arbeid).

Derde pijler pensioen
Dit is een aanvullende inkomensvoorziening die mensen zelf treffen. Denk hierbij aan lijfrentes, levensverzekeringen en inkomsten uit eigen vermogen. Indien u enkel financiële diensten verricht ten aanzien van derde pijler pensioenen, dan heeft u slechts een vergunning nodig voor levensverzekeringen.

Stuur deze vraag door

Waaraan moet ik voldoen om het diploma Wft-pensioenverzekeringen te behalen?

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft in overleg met de markt de eindtermen voor de module Wft-pensioenverzekeringen vastgesteld. De eindtermen maken een onderscheid in vier categorieën:

  1. kennis (kennis en begrip)
  2. vaardigheid (toepassing en actie)
  3. competentie (autonomie en verantwoordelijkheid)
  4. professioneel en integer gedrag

Meer informatie over deze eindtermen kunt u vinden op de website van het CDFD, www.cdfd.nl.

Stuur deze vraag door

Wanneer heb ik een vergunning nodig voor het verlenen van financiële diensten in pensioenverzekeringen?

U heeft een vergunning nodig voor het verlenen van financiële diensten in pensioenverzekeringen, wanneer u financiële diensten (bijvoorbeeld adviseren of bemiddelen) verleent in levensverzekeringen die een werkgever afsluit voor zijn werknemers. Waaronder de directeur-grootaandeelhouder, bestaande uit een ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen. Hieronder vallen tweede pijlerpensioenen en DGA-pensioenverzekeringen.

De Wft is beperkt tot de rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen die bij verzekeraars worden ondergebracht. Arbeidsongeschiktheidspensioen valt niet onder de reikwijdte van pensioenverzekering. Hier is sprake van een schadeverzekering.

Stuur deze vraag door

Waar kan ik een EVC-toets of examen afleggen om het diploma Wft-pensioenverzekeringen te behalen?

Een EVC (eerder verworven competentie) kunt u afleggen bij een van de exameninstituten die deze mogen afnemen. Een examen kunt u afleggen bij een van de exameninstituten die geaccrediteerd is om vast te stellen of u over voldoende deskundigheid over pensioenverzekeringen beschikt. Meer informatie over deze examinstituten kunt u vinden op de website van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening', www.cdfd.nl. Stuur deze vraag door