Terug

Aan de hand van welke criteria wordt bepaald of de dienstverlening in Nederland wordt verricht?

Er is sprake van ‘in Nederland’ verleende beleggingsdiensten als het gaat om dienstverlening aan in Nederland gevestigde cliënten. Hierbij geldt dat als grensoverschrijdende dienstverlening (niet met een bijkantoor) aan Nederlandse cliënten uitsluitend geschiedt op initiatief van die cliënten, de dienstverlening niet in Nederland plaatsvindt.Naar alle veelgestelde vragen