Terug

Wanneer wordt of is men een beleggingsonderneming?

Een beleggingsonderneming is volgens de Wft degene die een beleggingsdienst verleent. Het adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen is een beleggingsdienst, evenals het doorgeven van orders in die deelnemingsrechten. De ondernemingen die activiteiten verrichten onder het nationaal regime verlenen beleggingsdiensten en kwalificeren daardoor als beleggingsonderneming.Naar alle veelgestelde vragen