Terug

Kan een financieel dienstverlener die een vergunning heeft voor het adviseren in levensverzekeringen en/of hypothecair krediet zich na 1 oktober 2008 nog aanmelden voor het nationaal regime?

De overgangsperiode liep tot 1 oktober 2008. Na het verstrijken van deze overgangsperiode kan een financieel dienstverlener die voldoet aan de voorwaarden zich ook nog aanmelden voor het nationaal regime. De financieel dienstverlener moet hiervoor het Formulier vergunninguitbreiding invullen op het Digitaal loket. De financieel dienstverlener mag na de overgangsperiode echter pas activiteiten verrichten op het gebied van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen nadat de AFM dit in haar openbare register heeft vermeld.Naar alle veelgestelde vragen