Terug

Adv. & bem. - Heffingen

Veelgestelde vragen over Adv. & bem. - Heffingen

Moet mijn bedrijf betalen als ik een bezwaarschrift heb ingediend?

Ja, het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op (artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht). Stuur deze vraag door

Zijn er naast de eenmalige kosten voor het aanvragen van een vergunning ook doorlopende kosten?

Ja. U bent naast eenmalige kosten voor het aanvragen van een vergunning ook kosten verschuldigd voor het doorlopende toezicht op uw vergunning. Hiervoor betaalt u een jaarlijkse heffing.

Stuur deze vraag door

Wat zijn de kosten van eenmalige verrichtingen (vergunningaanvragen, registraties, wijzigingen, betrouwbaarheids- en deskundigheidstoetsingen, etc.)?

Voor een overzicht van de tarieven en meer informatie over de kosten van eenmalige verrichtingen, klikt u op onderstaande link.

Stuur deze vraag door

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de heffing die de AFM mij oplegt?

De heffing die een instelling ontvangt van de AFM is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Iedere belanghebbende kan tegen het besluit, om de heffing op te leggen, bezwaar aantekenen door binnen zes weken na dagtekening een bezwaarschrift te richten aan:

Autoriteit Financiële Markten
T.a.v. Juridische Zaken
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

Als het bezwaar zich richt tot het deel van de heffing dat de Nederlandsche Bank u in rekening brengt, dan moet u uw bezwaarschrift richten aan:
De Nederlandsche Bank N.V.
Divisie Juridische Zaken
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

Voor de goede orde merken wij op dat het maken van bezwaar tegen de heffing geen schorsende werking heeft en de betalingsverplichting dus van kracht blijft.

Stuur deze vraag door