Terug

Welke strafrechtelijke veroordelingen moet ik vermelden op het betrouwbaarheidsformulier?

U moet alle strafbare feiten waar u ooit bij betrokken bent vermelden. Dit houdt ook in dat geseponeerde zaken en zaken waarin u bent vrijgesproken moeten worden vermeld. Ook verkeersmisdrijven moet u opgeven. Verkeersmisdrijven zijn bijvoorbeeld: rijden onder invloed, joyriding, doorrijden na aanrijding, vals kenteken, rijdens tijdens rijontzegging, etc.

Twijfelt u of u een bepaald antecedent al dan niet moet opgeven? Raadpleeg hiervoor Bijlage C van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Hierin staat een lijst opgenomen van de antecedenten die u in ieder geval moet opgeven in uw betrouwbaarheidsformulier. De lijst is geen limitatieve opsomming.Naar alle veelgestelde vragen