Terug

Ik wil een nieuwe werknemer aannemen. Tijdens de faillissementscheck bleek dat de persoon in het verleden failliet is verklaard. Mag ik deze persoon dan aannemen?

Dat is uw eigen keuze. De wetgeving stelt de eis dat u moet nagaan of de betreffende persoon ooit failliet is verklaard. Indien dit het geval is, dan zult u moeten afwegen of u vindt dat een faillissementsverleden leidt tot twijfel in de betrouwbaarheid. Hierbij kunnen de volgende factoren een rol spelen:

  • De verwijtbaarheid van het faillissement;
  • Het aantal jaren na uitspraak van het faillissement;
  • Overige omstandigheden van het faillissement; en
  • De bevoegdheden binnen de functie van klantmedewerker.

De belangenafweging die u aan uw oordeel ten grondslag legt dient inzichtelijk te zijn voor de AFM.

 Naar alle veelgestelde vragen