Terug

Ik ben in het verleden failliet verklaard. Betekent dit automatisch dat mijn vergunningaanvraag wordt afgewezen?

Nee, dit hangt van de situatie af. Bij de beoordeling van uw betrouwbaarheid wordt naar de omstandigheden van uw geval gekeken. De AFM maakt een belangenafweging. Een faillissement betekent niet automatisch dat uw vergunningaanvraag wordt afgewezen. U moet het faillissement wel vermelden in het door u in te vullen betrouwbaarheidsformulier.

De AFM houdt met de belangenafweging rekening met het volgende:

  • het onderlinge verband tussen de aan een antecedent ten grondslag liggende gedraging of gedragingen en de overige omstandigheden van het geval;
  • de belangen die de wet beoogt te beschermen; en
  • de overige belangen van de financieel dienstverlener en de betrokkene.

Deze belangenafweging is vastgelegd in artikel 16 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Zie ook: Nieuwsbrief financieel dienstverleners 27-6-2006Naar alle veelgestelde vragen