Terug

Adv. & bem. - Aangesloten ondernemingen

Veelgestelde vragen over Adv. & bem. - Aangesloten ondernemingen

Hoe vraag ik een collectieve vergunning aan?

Een collectieve vergunning vraagt u aan met het daarvoor bedoelde formulier. Op dit formulier staat ook welke documenten u aan de AFM moet overleggen.

Heeft u nog geen vergunning van de AFM? Dit kunt u doen via de dienst Vergunningaanvraag financiële dienstverlening. In het formulier kunt u aangeven dat u een collectieve vergunning wilt aanvragen.

Heeft u al een vergunning van de AFM en wilt u uw vergunning omzetten naar een collectieve vergunning? Dit kunt u doen via de dienst Vergunninguitbreiding financiële dienstverlening.

Stuur deze vraag door

Wat is een collectieve vergunning?

Als een financieel dienstverlener bestaat uit meerdere ondernemingen die bij elkaar zijn aangesloten, bestaat de mogelijkheid een collectieve vergunning aan te vragen.

Op grond van artikel 2:105 Wet op het financieel toezicht wordt een aantal eisen aan deze rechtspersoon gesteld. De regeling is bedoeld voor organisaties met meerdere zelfstandige vestigingen, die zonder deze bepaling voor elke zelfstandige vestiging een aparte vergunning nodig zouden hebben. Wel moet, middels statuten en overeenkomsten, aangetoond kunnen worden dat de rechtspersoon die deze vergunning aanvraagt, beschikt over voldoende bevoegdheden jegens de aangesloten ondernemingen om een handelen van deze aangesloten onderneming welke eventueel strijdig is met de Wft tegen te kunnen gaan.

Ook moet de houder van de collectieve vergunning te beschikken over voldoende mogelijkheden tot deskundige ondersteuning van de aangesloten ondernemingen. De vergunninghouder moet voorts gemachtigd zijn om de aangesloten onderneming bij de vergunningaanvraag te vertegenwoordigen.

Stuur deze vraag door

Wie kan een collectieve vergunning aanvragen?

Alleen rechtspersonen kunnen een collectieve vergunning aanvragen (B.V., N.V., vereniging en stichting).

Een eenmanszaak, V.O.F., C.V. of een maatschap kan dus geen collectieve vergunning aanvragen.

Stuur deze vraag door

Moeten aangesloten ondernemingen rechtspersonen zijn?

Nee, aangesloten ondernemingen hoeven geen rechtspersonen te zijn. Dit mogen dus ook eenmanszaken, V.O.F.’s, C.V.’s en maatschappen zijn.

Stuur deze vraag door