Terug

Wanneer kom ik in aanmerking voor een ontheffing?

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is een tweetal criteria opgenomen waaraan moet worden voldaan als men in aanmerking wil komen voor een ontheffing, namelijk:

 1. De adviseur kan redelijkerwijs niet op tijd voldoen aan de diplomaplicht. Hiervoor dient sprake te zijn van een schrijnend geval. Dergelijke situaties kenmerken zich door:
  • Buitengewone omstandigheden
   Bijvoorbeeld een adviseur die ernstig ziek is en daardoor wordt belemmerd in de uitvoering van zijn werk. Ook kan hierbij gedacht worden aan een ernstig zieke partner die tijdelijk veel verzorging nodig heeft van de betreffende adviseur
  • die van tijdelijke aard zij
  • en die een ernstige belemmering vormen voor het tijdig halen van een noodzakelijk Wft-diploma of het tijdig voldoen aan de diplomaplicht.
 2. Daarnaast dient de aanvrager aan te tonen dat de doeleinden die de diplomaplicht beoogt te bereiken anderszins worden bereikt.

Een toelichting op de voorwaarden is te vinden bij de vraag: Hoe onderbouw ik het ontheffingsverzoek?Naar alle veelgestelde vragen