Terug

Kunnen er voorwaarden of beperkingen aan de ontheffing worden gesteld?

Alle ontheffingen hebben een tijdelijk karakter. Per geval wordt bekeken welke ontheffingstermijn redelijk en passend is. Daarnaast kan de AFM, indien nodig, andere voorwaarden en beperkingen aan de ontheffing verbinden. De AFM maakt hierbij een afweging tussen het belang van de onderneming, het belang van de adviseur en het belang van de klant. Ook wordt rekening gehouden met de belangen van andere ondernemingen, ten behoeve van een gelijk speelveld.

Naar alle veelgestelde vragen