Terug

Welke gevallen zijn uitgesloten van een ontheffing?

De AFM vindt het belangrijk dat voor adviseurs in schrijnende gevallen een ontheffingsmogelijkheid bestaat. In verschillende situaties is er geen sprake van schrijnende gevallen. De AFM geeft hier graag duidelijkheid over. Hieronder is een lijst van dergelijke gevallen. Deze lijst is niet limitatief en kan worden aangevuld.

  • de hoge leeftijd van de klantmedewerker
  • de portefeuille van een beperkte omvang
  • het houden van een sabbatical
  • het voornemen om kort na 1 januari 2017 de praktijk neer te leggen
  • het voeren van een specialistische praktijk
  • de klantmedewerker heeft voor een deel van de werkzaamheden wel een geldig diploma
  • een examen(training) is geannuleerd door het opleidingsinstituut of exameninstituut
  • een kandidaat heeft zich ingeschreven voor het verkeerde examen, of het verkeerde diploma gehaald
  • de ontheffing is niet aangevraagd door een vergunninghouder.

Als bovenstaande situaties worden gecombineerd met schrijnende omstandigheden kan mogelijk wel een ontheffing worden verleend. Denk bijvoorbeeld aan een adviseur met een beperkte portefeuille die langdurig ernstig ziek is en daardoor niet tijdig een diploma kan behalen.Naar alle veelgestelde vragen